Cine suntem & Cu ce ne ocupăm

ONG BATRINETE FARA TRISTETE

«BĂTRÎNEŢE FĂRĂ TRISTEŢE» este o asociaţie obştească înregistrată de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 27 aprilie 1999 cu statut juridic de organizație nonprofit, apolitică, neguvernamentală.
Misiunea Asociaţiei este de a aborda problemele sociale şi de a presta servicii de asistenţă populaţiei social-vulnerabile, și anume persoanelor în etate, copiilor abandonaţi, copiilor cu dizabilitaţi, familiilor cu mulţi copii, în special din localităţile rurale.
Asociaţia Obştească «BĂTRÎNEŢE FĂRĂ TRISTEŢE» sprijină persoanele vulnerabile, respectând principiile demnităţii, autodeterminării, autonomiei şi confidentialităţii.

Pentru a-şi îndeplini misiunea sa, «BĂTRÎNEŢE FĂRĂ TRISTEŢE»:

• va crea Centre Sociale pentru persoane în etate şi copii cu dizabilitați;
• va asigura baza tehnică și materială pentru acestea;
• va propune servicii sociale de îngrijire a beneficiarilor atât din centrele sociale create, cât şi la domiciliul beneficiarilor;
• va iniţia şi gestiona diverse activităţi caritabile de colectare a resurselor financiare la bugetul Asociaţiei prin efectuarea serviciilor ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova şi Statutului Asociaţiei.

Prin activitățile desfășurate, Asociaţia Obştească «BĂTRÎNEŢE FĂRĂ TRISTEŢE»
contribuie la:
a) Promovarea drepturilor şi libertăţilor umane fundamentale;
b) Valorificarea potenţialului individual prin educaţie, formarea şi facilitarea exprimării persoanelor socialmente vulnerabile, în special a persoanelor în etate, stimularea creativităţii şi resurselor personale pentru fiecare personalitate în parte;
c) Respectarea diversităţii şi egalităţii şanselor;
d) Protejarea mediului ca expresie a dezvoltării durabile.